Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: LỊCH SỬ CHỦ ĐỀ: LỊCH SỬ THỂ GIỚI CỔ ĐẠI A: Trắc nghiệm (2,5đ) Câu 1: Hãy nêu tác dụng và ưu điểm của công cụ lao động bằng kim loại: A. Cứng, bền B. Sắc bén, làm tăng năng xuất, sản phẩm nhiều hơn, dần có dư thừa C. Đẹp hơn, dễ làm D. Cứng, dễ chặt cây, cuốc đất, làm nông nghiệp dễ hơn Câu 2: Bộ luật đầu tiên xuất hiện ở các quốc gia cổ đại phương Đông có tên là gì? A. Luật Hồng Đức B. Luật Gia Long C. Ham-mu-ra-bi D. Hình thư Câu 3: Thành tựu kiến trúc nổi tiếng của người phương Đông cổ đại là: A. Chùa Vàng (Miến Điện) B. Ăng Co Vát, Ăng Co Thom C. Kim tự tháp (Ai Cập), Thành Ba bi lon (Lưỡng Hà) D. Cố cung Bắc Kinh Câu 4: Những nhà khoa học nổi tiếng về toán học, vật lý thời cổ đại ở phương Tây là: A. Ta lét, Pitago, Ơ cơ lít, Ác xi mét B. Lô ba sep xki C. Lô mo nô xốp, Mari Quyri D. Niu tơn, Anh-xtanh Câu 5: Xã hội chiếm hữu nô lệ gồm 2 giai cấp cơ bản là: A. Nô lệ - Quý tộc B. Nông dân - chủ nô C. Nông dân - địa chủ D. Nô lệ - chủ nô B: Tự luận Câu 1: Hãy nêu những điểm khác nhau giữa người tinh khôn và người tối cổ thời nguyên thuỷ? (3,5đ) Câu 2: Vì sao ngành kinh tế chính ở xã hội cổ đại phương Đông là nông nghiệp, còn ở phương Tây là thương nghiệp và thủ công nghiệp? (4đ)
00:00:00