Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HKII – SINH HỌC 7 – ĐỀ 2 I. Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1. Nhóm động vật nào sau đây thuộc lớp Bò sát? A. Rắn, cá sấu, rùa C. Thằn lằn, Cá sấu, Chim B. Rắn, Chim, Thỏ D. Thằn lằn, Chim, Thỏ Câu 2. Ếch đồng hô hấp bằng cơ quan nào? A. Phổi B. Mang C. Da D. Phổi và da Câu 3. Đặc điểm nào sau đây giúp Chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn? A. Thân hình thoi phủ lông vũ nhẹ,xốp B. Tuyến phao câu tiết dịch nhờn C. Chi trước biến đổi thành cánh D. Chỉ A,C đúng Câu 4. Kiểu ăn của Thỏ là: A. Nhai B. Cắn C. Gặm nhấm D. Nuốt Câu 5. Ếch đồng có tim mấy ngăn? A. 2 B. 3 C. 3,5 D. 4 Câu 6. Bộ Cá voi được xếp vào lớp động vật nào? A. Lớp Lưỡng cư B. Lớp Cá C. Lớp Bò sát D. Lớp Thú Câu 7: Bộ Guốc chẵn có đặc điểm phân biệt với bộ khác là: A. Móng guốc, có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau B. Móng guốc, có 1 ngón chân giữa phát triển bằng nhau C. Móng guốc, có 3 ngón chân giữa phát triển bằng nhau D. Móng guốc, có 5 ngón chân giữa phát triển bằng nhau Câu 8. Đặc điểm nào của Dơi giúp Dơi thích nghi với đời sống bay lượn? A. Chi trước to khoẻ C. Chi sau yếu B. Cơ thể bao phủ lông mao D. Chi trước biến đổi thành cánh da rộng Câu 9. Bộ Thú huyệt có đặc điểm nào sau đây? A. Đẻ trứng C. Thú mẹ chưa có núm vú B. Đẻ con D. Cả A,C đúng Câu 10. Lớp thú, con non đẻ ra được nuôi dưỡng bằng: A. Thức ăn có sẵn C. Không cần ăn HOC24.VN 2 B. Sữa mẹ D. Tự đi kiếm ăn Câu 11. Ở Chim, hoạt động trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ là nhờ máu đi nuôi cơ thể là: A. Máu pha nhiều C. Máu đỏ tươi B. Máu đỏ thẫm D. Máu pha ít Câu 12: Ở Ếch, máu đi nuôi cơ thể là: A. Máu đỏ tươi C. Máu đỏ thẫm B. Máu pha D. Máu nghèo dinh dưỡng II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: (2 điểm). Đặc điểm cấu tạo ngoài của Chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay lượn như thế nào? Câu 2: (3 điểm). Trình bày đặc điểm chung của lớp Bò sát. Câu 3 : ( 2 điểm ) .Hãy cho biết vì sao thỏ hoang di chuyển với vận tốc tối đa là 74 km /h trong kho đó chó săn 68 km /h , chó sói 69,23 km/h , thế mà trong nhiều trường hợp thỏ rừng vẫn không thoát khỏi những loài thú ăn thịt kể trên . HOC24.VN 3
00:00:00