Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐỀ 1 MÔN SINH HỌC Họ và tên: ………………………. Lớp: ……………………………. I. Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Trung ương các phản xạ phức tạp ở thỏ là gì? A. Bán cầu não B. Não giữa C. Tiểu não D. Não trung gian Câu 2: Ở thỏ, nơi tiêu hóa chất xellulozo là A. Dạ dày B. Manh tràng C. Ruột non D. Ruột già Câu 3: Loài động vật lớn nhất trong giới động vật là loài nào sau đây? A. Voi B. Hà mã C. Cá voi xanh D. Cá mập Câu 4: Phổi thằn lằn hoàn chỉnh hơn phổi ếch ở đặc điểm nào? A. Số vách ngăn mặt trong của phổi nhiều hơn B. Xuất hiện các cơ liên sườn C. Không có sự hô hấp bằng da D. Hô hấp bằng da và phổi Câu 5: Tổ tiên cá voi sống ở môi trường nào? A. Nước ngọt B. Nước mặn C. Nước lợ D. Ở cạn Câu 6: Máu pha đi nuôi cơ thể ở thằn lằn và ếch là sự pha trộn giữa? A. Máu và khí cacbonic B. Máu và khí oxi C. Máu đỏ tươi và máu đỏ thẫm D. Máu và chất dinh dưỡng II. Tự luận (7 điểm) Câu 1 (2 điểm): Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay? Chim bồ câu có những tập tính nào? Câu 2 (3 điểm): So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn và ếch. Sự sinh sản của thằn lằn tiến hóa hơn ếch như thế nào? Câu 3 (2 điểm): Nêu vai trò của lớp lưỡng cư.
00:00:00