Cuộc thi Hóa học do Toshiro Kiyoshi tổ chức

Luật thi:

- Vòng 1: Loại 30 bạn có số điểm thấp hơn, bạn nào xuất sắc làm đúng tất cả thì +1đ vào vòng sau.

Thời gian: 21/05/2018 đến 28/05/2018

- Vòng 2: Loại 20 bạn có số điểm thấp hơn, bạn nào xuất sắc làm đúng tất cả thì +1đ vào vòng sau.

Thời gian: Chưa cụ thể

- Vòng 3 - vòng chung kết: Trận đấu giữa 10 bạn xuất sắc.

Thời gian: Chưa cụ thể 

Lưu ý: - Đề thi là dạng Hoá lớp 8 (20% cơ bản; 80% nâng cao) nên các bạn không quan trọng lớp;khối đều có thể tham gia cuộc thi.

- Cách thức trả lời sẽ được thông báo sau

- Nếu ai có hành vi gian lận sẽ bị thầy @phynit khóa nik trong vòng 1 tháng