Bài 2: Nói và nghe: Tôi và bạn

Nguyễn Quốc Đạt

Yêu cầu: Giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 21:59

Dù mới 15 tuổi nhưng mình đã cao 1m71
 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết