Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Mã Tiểu Quyền

xét biểu thức logic (m mod 100<10) and (m div 100>0). M bằng bao nhiêu thì biểu thức này cho giá trị TRUE?

A.66

B.99

C.2007

D.2011

cao minh thành
19 tháng 12 2019 lúc 22:48

m mod 100 < 10 => loại A,B,D

=> C đúng

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
hang viet
Xem chi tiết
Diệp Thiên
Xem chi tiết
Nguyễn Hương Giang
Xem chi tiết
Mã Tiểu Quyền
Xem chi tiết
Nguyễn Cát Tường
Xem chi tiết
Hary Jen Li
Xem chi tiết
lee min hoo
Xem chi tiết
Nhung Thùy Bùi
Xem chi tiết
Jack Viet
Xem chi tiết