Bài 3: Danh từ chung, danh từ riêng

Nguyễn Quốc Đạt

Xếp các từ trong bông hoa vào nhóm thích hợp.

POP POP
16 tháng 9 lúc 22:45

người: Chu Văn An, Trần Thị Lý

sông: Bạch Đằng, Cửu Long

thành phố: Cần Thơ, Hà Nội

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết