So sánh các số trong phạm vi 100

Minh Lệ

Xem tranh rồi trả lời câu hỏi

a) Bó hoa của bạn nào có nhiều bông hoa nhất?

b) Bó hoa của bạn nào có ít bông hoa nhất?

 

Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 20:42

a, bó hoa của Lan

b, bó hoa của Mai

Bình luận (0)
Anh Hùng Noob
26 tháng 3 lúc 20:43

a) Bó hoa của bạn Lan nhiều bông hoa nhất

b) Bó hoa của bạn Mai ít bông hoa nhất

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết