Xăng - ti - mét

Minh Lệ

Xem rồi chọn câu đúng:

a) Nhãn vở dài 9 cm.

b) Nhãn vở dài 8 cm.

Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 22:12

loading...

Bình luận (0)
animepham
26 tháng 3 lúc 22:12

Xem rồi chọn câu đúng:

a) Nhãn vở dài 9 cm.

b) Nhãn vở dài 8 cm.

Bình luận (0)
Huyền Thư Nguyễn Thị
26 tháng 3 lúc 22:13

b. nhãn vở dài 8cm

 

Bình luận (0)
(っ◔◡◔)っ ♥ Aurora ♥
26 tháng 3 lúc 22:14

Đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết