Lesson Two

datcoder

Write.

Người Già
18 tháng 1 lúc 23:34

1. Does he like playing chess? (Anh ấy có thích chơi cờ không?)

   Yes, he does. (Anh ấy có.)

2. Do you like fishing? (Các bạn có thích câu cá không?)

   Yes, we do. (Chúng tôi có.)

3. Do they like playing badminton? (Họ có thích chơi cầu lông không?)

   Yes, they do. (Họ có.)

4. Does he like playing volleyball? (Anh ấy có thích chơi bóng chuyền không?)

   Yes, he does. (Anh ấy có.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết