8H. Writing

Nguyễn Quốc Đạt

Write your letter (150-180 words) using your notes from exercise 4. Remember to follow the advice in the strategy.

Bài tham khảo

Dear Sir/Madam,

I am writing to enquire about a visit at your hotel in York based on a recommendation.

My friend and I are planning to visit York this summer, and we are interested in staying at your hotel based on a recommendation. We will be travelling to York from London by train and will arrive on August 12th. We are planning to stay for three nights until August 15th.

Could you please inform us whether you have availability during those dates and what the cost would be?

We would also like to know the best way to get to your hotel from the train station using public transport. Are there any bus routes we should take or is it easier to take a taxi?

Finally, we would appreciate any recommendations for activities in the surrounding area. We are interested in exploring the historical landmarks and cultural sites in York, but we are also open to suggestions for any lesser-known attractions.

I would be grateful if you could provide us with this information in the near future so that we can sort out our travel plans. Thank you in advance for your assistance.

Yours faithfully,

Trang Nguyen

Tạm dịch

Thưa ông / bà,

Tôi viết thư này để hỏi về chuyến thăm tại khách sạn của bạn ở York dựa trên một lời giới thiệu.

Bạn tôi và tôi dự định đến thăm York vào mùa hè này, và chúng tôi muốn ở tại khách sạn của bạn dựa trên lời giới thiệu. Chúng tôi sẽ đi đến York từ London bằng tàu hỏa và sẽ đến nơi vào ngày 12 tháng 8. Chúng tôi dự định ở lại ba đêm cho đến ngày 15 tháng 8.

Bạn có thể vui lòng cho chúng tôi biết liệu bạn có phòng trống trong những ngày đó không và chi phí sẽ là bao nhiêu?

Chúng tôi cũng muốn biết cách tốt nhất để đến khách sạn của bạn từ ga xe lửa bằng phương tiện giao thông công cộng. Có tuyến xe buýt nào chúng ta nên đi hay đi taxi dễ dàng hơn?

Cuối cùng, chúng tôi sẽ đánh giá cao bất kỳ đề xuất nào cho các hoạt động ở khu vực xung quanh. Chúng tôi quan tâm đến việc khám phá các địa danh lịch sử và di tích văn hóa ở York, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng nhận các đề xuất về bất kỳ điểm tham quan nào ít được biết đến hơn.

Tôi sẽ biết ơn nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin này sớm để chúng tôi có thể sắp xếp các kế hoạch du lịch của mình. Cảm ơn bạn trước vì sự giúp đỡ của bạn.

Trân trọng,

Trang Nguyễn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết