Đề kiểm tra học kì 2

Yến Hoàng

Write an email to a friend in HCM city asking for information and advice about tuition fees and accommodation at college and university


Các câu hỏi tương tự
Lê Nguyễn Thiện Lộc
Xem chi tiết
Liễu My Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Đặng Huỳnh Trâm
Xem chi tiết
Học Giỏi Đẹp Trai
Xem chi tiết
Không Biết Chán
Xem chi tiết
Mai@.com
Xem chi tiết
nguyễn anh ngọc
Xem chi tiết
nguyễn anh ngọc
Xem chi tiết
Phú Le
Xem chi tiết