Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Nguyễn Phương Qui

- Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Có Đặc Điểm Kinh Tế Nổi Bật Như Thế Nào ?

PS: Giúp Mình Với :3 xD

Hạ vy
13 tháng 3 2019 lúc 17:32

1 Nông nghiệp
- Là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm lớn nhất cả nước
- Nông nghiệp giữ vai trò hàng đầu trong việc bảo đảm an toàn lương thực cũng như xuất khẩu
- D.tích trồng lúa chiếm 51,1%, sản lượng 51,4% so với cả nước
- Vùng trồng cây ăn quả, mía nổi tiếng
- Chăn nuôi khá phát triển, chủ yếu vịt đàn
- Tổng lượng thủy sản chiếm hơn 50% cả nước ( Cà Mau , Kiêng Giang, An Giang
2 Công nghiệp
- Vào năm 2002 tỉ trọng thấp : 20%GDP
- Các nghành công nghiệp: chế biến lương thực thực phẩm,vật liệu xây dựng, cơ khí nông nghiệp
3 Dịch vụ
- Bắt đầu phát triển gồm các nghành xuất nhập khẩu , vận tải , đường thủy, du lịch
- Hàng xuất khẩu chủ lực : gạo

Quốc Đạt
13 tháng 3 2019 lúc 12:37

Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Đặc điểm cơ bản về đất đai của vùng này được thể hiện trong hiện trạng đất đai của 6 vùng. Dân số của vùng có 16,4 triệu người; mật độ dân số 408 người/km2.

Nét nổi bật của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là đất đai phì nhiêu, song tình trạng ngập lụt, nhiễm mặn, nhiễm phèn trên diện rộng và dài ngày là phổ biến. Toàn vùng có 600 ngàn héc ta đất nhiễm phèn, 700 ngàn ha nhiễm mặn. Công nghiệp và hệ thống đường giao thông bộ khó phát triển. Đời sống của dân cư còn nhiều khó khăn.


Các câu hỏi tương tự
trần ngọc hiếu
Xem chi tiết
mai trần
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Khang
Xem chi tiết
Hoàng Thanh Thúy
Xem chi tiết
Thanh Thiên
Xem chi tiết
Nông Hoàng Đức
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết