Thao tác lập luận bác bỏ

trang tran

Viết một đoạn văn từ 10 đến 15 dòng sử dụng thao tác lập luận bác bỏ để nêu lên ý kiên của mình về " thời gian tuổi học trò là đẹp và thơ mộng nhất"


Các câu hỏi tương tự
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn linh
Xem chi tiết
Đạt Đại Boàng
Xem chi tiết
Đạt Đại Boàng
Xem chi tiết