Bài 26: Phòng, tránh bỏng

datcoder

Việc nào nên làm? Việc nào không nên làm? Vì sao?

Người Già
3 tháng 2 lúc 23:27

1) Không nên, vì ấm đang đun nước, nước rất nóng và ấm cũng rất nóng, có thể bị bỏng tay nếu chạm vào
2) Không nên, vì đồ đang còn rất nóng, nếu trực tiếp chạm tay vào sẽ bị bỏng
3) Nên làm, vì chúng ta cần căn nước với độ nóng phù hợp, tránh bị bỏng
4) Nên làm, vì chúng ta cần thổi để giúp đồ nóng bớt nóng hơn, tránh bị bỏng miệng khi ăn vì quá nóng
5) Nên làm, vì khi chúng ta giữ nước bằng phích, nước sẽ nóng được lâu với nhiệt độ vừa phải.

Bình luận (0)