Bài 4: Công chúa và người dẫn chuyện

Nguyễn Quốc Đạt

Vì sao Giét-xi buồn khi phải đổi sang vai người dẫn chuyện?

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 22:59

Tham khảo

Vì phải nhường vai diễn chính cho bạn. 
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết