Chủ đề chung 1: Các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI

Nguyễn Quốc Đạt

Vì sao đến đầu thế kỉ XV, việc tìm đường biển sang phương Đông của người Tây Âu được đặt ra cấp thiết?

Nguyễn Việt Dũng
19 tháng 9 lúc 23:18

- Đến đầu thế kỉ XV, việc tìm đường biển sang phương Đông của người Tây Âu được đặt ra cấp thiết, vì:

+ Sự phát triển của nền sản xuất ở các nước Tây Âu đã đặt ra nhu cầu ngày càng cao về nguyên liệu, vàng bạc và đòi hỏi phải mở rộng thị trường buôn bán.

+ Con đường buôn bán truyền thống từ châu Âu sang phương Đông (qua Địa Trung hải) đã bị người A-rập và Thổ Nhĩ Kì độc chiếm, do đó, nhu cầu cấp thiết phải tìm ra một con đường giao thương mới.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)