Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Hân Gia

Vì sao ĐCSVN ra đời được coi là sự chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho bước phát triển nhảy vọt mới của cách mạng Việt Nam?

(Trình bày tự luận giúp e với ạ. E cảm ơn mn nhìu)


Các câu hỏi tương tự
Chí Nguyễn
Xem chi tiết
Huong Hoang
Xem chi tiết
TrầnThư
Xem chi tiết
lưu hương
Xem chi tiết
Huong Hoang
Xem chi tiết
TrầnThư
Xem chi tiết
TrầnThư
Xem chi tiết
Ori Kyn
Xem chi tiết
Hân Zaa
Xem chi tiết