Chương III- Quang học

Trương Võ Thanh Ngân

vật AB đặt trước thấu kính tạo A'B'.Biết AB cách A'B' là 24cm và tiêu cự của thấu kính đó là 14/3 cm

a loại kính gì?

b tính k/c từ AB đến thấu kính


Các câu hỏi tương tự
đặng hương
Xem chi tiết
Tu Thanh
Xem chi tiết
LUFFY N.W —HTĐC
Xem chi tiết
Đình Trung Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Tú Anh
Xem chi tiết
Van trong Huynh
Xem chi tiết
Chi p
Xem chi tiết
Chi p
Xem chi tiết
Lê Hồ Duy Quang
Xem chi tiết
Yến Hoàng
Xem chi tiết