Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người (Hoàng Ngọc Hiến)

Quoc Tran Anh Le

Vấn đề chính mà tác giả nêu lên ở phần mở đầu là gì?

Vấn đề chính mà tác giả nêu lên ở phần mở đầu là: Vị thế của của văn học có nguy cơ bị sút kém trong đời sống hiện đại ngày nay.

Bình luận (0)