Soạn ngữ văn lớp 6

ngọc bảo

từ việc đọc hiểu văn bản : trái đất - CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG , em rút ra được kinh nghiệm gì từ việc đọc hiểu văn bản thông tin

Linh Nguyễn
10 tháng 4 2022 lúc 14:50

Tham khảo
- Kinh nghiệm về việc đọc hiểu một văn bản thông tin:

+ Cần xác định đúng thông tin cơ bản của văn bản thông tin dựa vào nhan đề và phần sa-pô (nếu có)

+ Đánh giá hiệu quả của cách triển khai văn bản thông tin mà tác giả đã chọn.

+ Đánh giá tính chính xác và tính mới của văn bản, thông qua hệ thống ý, số liệu, hình ảnh, … đã được tác giả sử dụng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Huyền Diệu 6A
Xem chi tiết
Hải Anh Nguyễn Vũ
Xem chi tiết
học giỏi nhất khối 1-12
Xem chi tiết
khuê
Xem chi tiết
tân vũ học quốc
Xem chi tiết
quỳnhnhuu
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Ngọc
Xem chi tiết
14. Trương Triệu Mẫn
Xem chi tiết
Mamoru Chiba
Xem chi tiết