Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)

Nguyễn Thu Hà

Từ văn bản hai cây phong em có suy nghĩ gì về tình thầy trò hiện nay (cíu tôy với’-‘)


Các câu hỏi tương tự
Bùi Trần Phát 8/8.31
Xem chi tiết
Giang nguyễn
Xem chi tiết
12 Vũ song Huy 11 Vũ Gia...
Xem chi tiết
Nguyen Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Thành
Xem chi tiết
Khánh Ngọc Trần Thị
Xem chi tiết
An Phạm
Xem chi tiết
An Phạm
Xem chi tiết
MinhDrake
Xem chi tiết
Gia Thành Ngô
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)