Ôn tập toán 6

Nguyễn Hải Dương

 Trong số 100 học sinh có 75 học sinh thích toán, 60 học sinh thích văn

a, nếu có 5 học sinh không thích cả toán và văn thì có bao nhiêu học sinh thích cả hai môn

b, có nhiều nhất bao nhiêu học sinh thích cả hai môn


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hải Dương
Xem chi tiết
Linh Trần
Xem chi tiết
Van Duong Thuy
Xem chi tiết
Đinh Thị Hải Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Dương
Xem chi tiết
Ko Biết
Xem chi tiết
Ko Biết
Xem chi tiết
Ko Biết
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn
Xem chi tiết