Bài 25. Làm quen với Học máy

datcoder

Trong Mục 1 em đã được giới thiệu một số ứng dụng thực tế của Học máy. Hãy kể tên một vài công việc mà ngày nay không thể thiếu vai trò của Học máy.

datcoder
10 tháng 5 lúc 21:09

Một số công việc mà ngày nay không thể thiếu vai trò của Học máy:

- Lọc thư rác.

- Chẩn đoán bệnh.

- Phân tích thị trường.

- Nhận dạng tiếng nói.

- Nhận dạng chữ viết.

- Dịch tự động.

Bình luận (0)