Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

Alex Arrmanto Ngọc

trình bày sự phát triển của quyết cổ đại và sự hình thành than đá

nhanh ạ:(

- Sự phát triển của dương xỉ.

Bình luận (28)

- Sự phát triển của quyết và quá trình hình thành than đá.

    

  

Bình luận (1)

- Quyết cổ đại cách đây 300 triệu năm => khí hậu thuận lợi phát triển => khu rừng lớn => vỏ trái đất bị biến đổi => khu rừng quyết bị chết và vùi sâu xuống đất => tác động của vi khuẩn, sức nóng của tầng trên trái đất => hình thành than đá.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN