Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc (Phan Hồng Giang)

Quoc Tran Anh Le

Toàn cầu hóa có từ khi nào?

Toàn cầu hóa xuất hiện từ khi các nước, khu vực trên thế giới mở rộng quan hệ giao lưu về mọi mặt, từ kinh tế đến văn hóa:

+ “Con đường tơ lụa xuyên Á” qua núi cao và sa mạc

+ Các tuyến hàng hải giữa các nước, châu lục

+ Từ mấy thế kỉ trước, Hội An, Phố Hiến… đã là những “thành phố mở cửa” đầu tiên của nước ta

Bình luận (0)