Cộng trừ các số tròn chục

Minh Lệ

Tính:

MinYewCou
26 tháng 3 lúc 23:22

loading...

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 23:22

40-30=10

60-10=50

50-50=0

80-70=10

90-60=30

70-50=20

#YVA6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ