Luyện tập

Minh Lệ

Tính:

MinYewCou
26 tháng 3 lúc 23:00

loading...

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 23:00

16+1=17

19-1=18

13+3=16

18-5=13

10+6=16

10+5=15

12-2=10

17-7=10

#YVA6

Bình luận (0)
animepham
26 tháng 3 lúc 23:00

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết