Phép trừ dạng 17 – 2

Minh Lệ

Tính:

animepham
26 tháng 3 lúc 22:51

loading...

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 22:51

15-2=13

16-3=13

13-1=13

13-3=10

16-5=11

17-6=11

18-4=14

19-8=11

#YVA6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết