Phép trừ trong phạm vi 6

Minh Le

Tính?

Cihce
19 tháng 3 lúc 13:36

Bình luận (0)
Team LCPT
19 tháng 3 lúc 13:37

2 - 1=1

3 - 2=1

5 - 1=4

4 - 2=2

4 - 1=3

6 - 5=1

4 - 4=0

5 - 5=0

6 - 6=0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le