Bài 6: Nghệ sĩ trống

Nguyễn Quốc Đạt

Tìm từ ngữ phù hợp với các cột trong bảng.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:16

Tham khảo

Nghề nghiệp

Công việc

Sản phẩm

Họa sĩ

vẽ

tranh

Nhạc sĩ

sáng tác

bài hát

Nhà văn

viết

tác phẩm văn học

Kiến trúc sư

thiết kế

bản vẽ thiết kế

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết