Luyện tập

Minh Le

Tìm kết quả của mỗi phép tính:

Ng KimAnhh
19 tháng 3 lúc 19:32

loading...

Bình luận (0)
animepham
19 tháng 3 lúc 19:34

` 3-2 = 1 `

` 6-5 = 1 `

`5-2 = 3`

`4-3 = 1`

`5-1=4`

`5-3=2`

`6-3=3`

`4-2=2`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Minh Le