Tây Tiến (Quang Dũng)

Quoc Tran Anh Le

Tìm hiểu qua các tài liệu, sách, báo, Internet,… về tác giả Quang Dũng, về binh đoàn Tây Tiến và hoàn cảnh ra đời của bài Tây Tiến.

- Tác giả: 

a. Tiểu sử, cuộc đời: 

+ Tên khai sinh: Bùi Đình Diệm

+ Sinh năm:1921- 1988

+ Quê quán: làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng, tình Hà Tây

+ Sau năm 1954, ông là biên tập viên Nhà xuất bản Văn học

b. Sự nghiệp văn học:

+ Là nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam thời chống Pháp

+ Là nghệ sĩ đa tài: viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc, làm thơ; hồn thơ Quang Dũng: phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa

- Binh đoàn Tây Tiến: được thành lập vào năm 1947 với thành phần là phần đông là thanh niên Hà Nội, học sinh, sinh viên. Nhiệm vụ bảo vệ biên giới Việt- Lào và đánh tiêu hao lực lượng quân Pháp. Địa bàn hoạt động khá rộng lớn: Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, miền tây Thanh Hóa ( Việt Nam), Sầm Nưa (Lào)

- Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Tây Tiến: Tác phẩm được viết cuối năm 1948, ở Phù Lưu Chanh (Hà Tây), khi Quang Dũng đã chuyển sang đơn vị khác và nhớ về đơn vị cũ

Bình luận (0)