Hướng dẫn tự học trang 134

Quoc Tran Anh Le

Tìm đọc thêm các bài thơ trữ tình hiện đại khác.

Một số bài thơ trữ tình hiện đại: Sóng (Xuân Quỳnh), Hồn xuân (Huy Cận), Vội vàng (Xuân Diệu), ...

Bình luận (0)