Bài 2: Nói và nghe: Tôi và bạn

Nguyễn Quốc Đạt

Tìm đọc câu chuyện về những người có năng khiếu nổi bật.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 22:00

Tham khảo

Những câu chuyện về thiên tài âm nhạc Ludwig van Beethoven.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết