Bài 5: Luyện tập về danh từ

Nguyễn Quốc Đạt

Tìm danh từ chỉ thời gian, con vật, cây cối trong đoạn văn dưới đây:

Tổ vành khuyên nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa hai chiếc lá bưởi. Mẹ vành khuyên cần thận khâu hai chiếc lá lại rồi tha cỏ khô về đan tổ bên trong.

Đêm đêm, mùi cỏ, mùi lá bưởi thơm cả vào những giấc mơ. Mấy anh em vành khuyên nằm gối đầu lên nhau, mơ một ngày khôn lớn sải cánh bay ra trời rộng.

(Theo Trần Đức Tiến)

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:07

Tham khảo

- Thời gian: đêm đêm.

- Con vật: vành khuyên, mẹ vành khuyên, anh em vành khuyên.

- Cây cối: bưởi, cỏ khô.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết