Đọc: Con chó nhà hàng xóm trang 14 - 15 - 16

Hà Quang Minh

Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Thế nào?

a. Vết thương của Bé khá nặng.

b. Bé và Cún càng thân thiết.

c. Bác sĩ rất hài lòng.

Hà Quang Minh
20 tháng 3 lúc 20:24

Câu hỏi

Bộ phận trả lời câu hỏi “Thế nào”

a. Vết thương của Bé khá nặng.

khá nặng.

b. Bé và Cún càng thân thiết.

càng thân thiết.

c. Bác sĩ rất hài lòng.

rất hài lòng.

Bình luận (0)