Đo độ dài

Minh Lệ

Thực hành đo độ dài:

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 3 lúc 0:14

a: 9 gang tay

b: 25 bước chân

c: 3 sải tay

d: 5 que tính

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ