Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại

datcoder

Tham gia trò chơi Ghép chữ

Cách chơi: Em hãy ghép các chữ cái trong ba tấm khiên thành những từ ngữ có nghĩa liên quan đến việc bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm hại.

datcoder
30 tháng 5 lúc 5:27

Bảo vệ

- Luật trẻ em

- Bộ luật hình sự