Bài 37. Tảo

Hà Nguyên Khôi

tảo xoắn và rong mơ thì cái nào là tảo đa bào và cái nào tảo đơn bào vậy.

tảo xoắn:đa bào

rong mơ:đơn bào

Bình luận (2)
Văn Đức Nhật Huy
19 tháng 3 lúc 14:31

tảo xoắn là tảo đa bào

tảo rong mơ là tảo đơn bào

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN