Bài 24. Sơ bộ về thiết kế mạng

datcoder

Tại sao phải khảo sát hiện trạng và yêu cầu?

datcoder
10 tháng 5 lúc 19:35

- Khảo sát hiện trạng để nắm bắt và thu tập thông tin, số đo, từ hiện trạng thực tế, hệ thống các thông số và đánh dấu những đặc điểm của hiện trạng cần chú ý trong bản thiết kế. 

- Khảo sát yêu cầu để hiểu rõ nhu cầu sử dụng và yêu cầu của người dung cho thiết kế

=> Vậy nên, khảo sát hiện trạng và yêu cầu để đảm bảo đề ra các giải pháp thiết kế sát với thực tế và đúng với nhu cầu sử dụng.

Bình luận (0)