Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Vy Nguyen

Tại sao đột biến cấu trúc NST gây ra biến đổi kiểu hình

Ta thấy rằng : Gen qui định tính trạng của sinh vật dựa trên các bước trung gian

Mà mỗi NST chứa 1 ADN, trên ADN có rất nhiều gen

-> Các đột biến cấu trúc NST như mất đoạn, lặp đoạn, ... sẽ dẫn tới các gen trên NST bị thiếu hụt hoặc được thêm vào bất ngờ dẫn tới các tính trạng không ổn định do gen không ổn định

=> Biến đổi kiểu hình

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
An Phạm
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Trần Gia Khánh
Xem chi tiết
Phạm Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lệ Diễm
Xem chi tiết
Phạm Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết
nguyễn thanh thảo
Xem chi tiết
Phạm Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)