Đồng chí- Chính Hữu

Hà Linh

Sưu tầm ý kiến của tác giả Chính Hữu về bài thơ Đồng chí và ý kiến của những người khác về nhà thơ và bài thơ đồng chí
 


Các câu hỏi tương tự
Trâm Phạm
Xem chi tiết
Ng Le Huy
Xem chi tiết
Boss Chicken
Xem chi tiết
Leader
Xem chi tiết
C.Khải UwU
Xem chi tiết
Ngan Lê
Xem chi tiết
Huy Bùi
Xem chi tiết
Vũ Minh
Xem chi tiết
kitori zack
Xem chi tiết
Phạm Hồng Phong
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)