Phân tích bài thơ Việt Bắc (Nguyễn Văn Hạnh)

Quoc Tran Anh Le

Sự so sánh ở đây nhằm mục đích gì?

Sự so sánh ở đây nhằm thể hiện sự thay đổi giọng thơ linh hoạt trong tác phẩm Việt Bắc: Lúc miêu tả thiên nhiên Việt Bắc, tấm lòng chân thật, tình nghĩa của người Việt Bắc, giọng thơ đằm thắm, tâm tình còn khi miêu tả không khí sôi nổi của sinh hoạt cách mạng và chiến đấu, giọng thơ náo nức, trầm hùng.

Bình luận (0)