Bài 6 : Nước Mĩ

Nguyễn Thị Anh Thư

 Sự kiện đánh dấu kết thúc mối quan hệ đối đầu giữa Mĩ và Liên Xô là

 

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 22:39

Năm 1989 bức tường Béc-lin sụp đổ, năm 1991 Liên Xô tan rã, Chiến tranh lạnh kết thúc và cũng chấm dứt luôn sự tồn tại của trật tự thế giới hai cực, đối đầu, giữa hai khối nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa do hai quốc gia Liên Xô và Mỹ đứng đầu mỗi khối.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai Trang
10 tháng 11 lúc 22:29

Năm 1989 bức tường Béc-lin sụp đổ, năm 1991 Liên Xô tan rã từ đó kết thúc chiến tranh lạnh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đinhh Hườngg
Xem chi tiết
Phạm Thị Xuân Thủy
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh Thư
Xem chi tiết
dinh dinh mai
Xem chi tiết
moc moc
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Hà
Xem chi tiết
Phạm Thị Hoàng Linh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Xin Anh Đừng
Xem chi tiết