8I. Culture

Nguyễn Quốc Đạt

SPEAKING Work in pairs. Discuss the following question.

What do you think is the most interesting thing when travelling on a boat trip or boat tour?

Bài tham khảo

A: Hi, what do you think is the most interesting thing when travelling on a boat trip or boat tour?

B: For me, it's the opportunity to see new places and experience different cultures from a unique perspective.

A: I totally agree! I love seeing the landscapes and scenery from the water, it's a totally different perspective than you get on land.

B: Yes, and there's something very peaceful and calming about being out on the water, especially if it's a quiet, secluded spot.

A: Absolutely. I also enjoy learning about the history and culture of the places we visit on the boat tour. It's interesting to hear the stories and legends that have been passed down through the generations.

B: Yes, that's definitely a great aspect of boat tours. And if you're lucky, you might even spot some wildlife that you wouldn't be able to see from the land.

A: That's true, I love it when we see dolphins or whales or other sea creatures. It's really exciting and makes the trip even more memorable.

B: Definitely! There's just something special about being out on the water and seeing the world from a different perspective.

Tạm dịch

A: Chào bạn, bạn thấy điều thú vị nhất khi đi du ngoạn trên thuyền hay du lịch trên thuyền là gì?

B: Đối với tôi, đó là cơ hội để khám phá những địa điểm mới và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau từ một góc nhìn độc đáo.

A: Tôi hoàn toàn đồng ý! Tôi thích nhìn phong cảnh và phong cảnh từ dưới nước, đó là một góc nhìn hoàn toàn khác so với khi bạn đi trên đất liền.

B: Vâng, và có điều gì đó rất yên bình và tĩnh lặng khi ở trên mặt nước, đặc biệt nếu đó là một nơi yên tĩnh, vắng vẻ.

A: Chắc chắn rồi. Tôi cũng thích tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của những nơi chúng tôi ghé thăm trong chuyến tham quan bằng thuyền. Thật thú vị khi nghe những câu chuyện và truyền thuyết đã được truyền qua nhiều thế hệ.

B: Vâng, đó chắc chắn là một khía cạnh tuyệt vời của các chuyến tham quan bằng thuyền. Và nếu may mắn, bạn thậm chí có thể phát hiện ra một số động vật hoang dã mà bạn không thể nhìn thấy từ đất liền.

A: Đúng vậy, tôi rất thích khi chúng ta nhìn thấy cá heo, cá voi hoặc các sinh vật biển khác. Nó thực sự thú vị và làm cho chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn.

B: Chắc chắn rồi! Có điều gì đó đặc biệt khi ở trên mặt nước và nhìn thế giới từ một góc nhìn khác.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết