3I. Culture

Nguyễn Quốc Đạt

SPEAKING In pairs, answer the quiz questions (1-5) about SEA Games 31.

1. How many times has Viet Nam hosted the SEA Games?

2. What is the official mascot of SEA Games 31?

3. What is the theme song of SEA Games 31?

4. How many countries participated in SEA Games 31?

5. In which sport did Viet Nam win the most gold medals of all?

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 23:27

1. Viet Nam has hosted the SEA Games on two previous occasions - in 2003 and 2021.

(Việt Nam đã đăng cai SEA Games hai lần trước đó - vào năm 2003 và 2021.)

2. The official mascot of SEA Games 31 is Sao La, which is a rare and endangered mammal species native to Vietnam.

(Linh vật chính thức của SEA Games 31 là Sao La, một loài động vật có vú quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng có nguồn gốc từ Việt Nam.)

3. The theme song of SEA Games 31 is "Colorful Dreams" (Màu Ước Mơ)

(Bài hát chủ đề của SEA Games 31 là "Những giấc mơ muôn màu" (Màu ước mơ))

4. A total of 11 countries participated in SEA Games 31.

(Tổng cộng có 11 quốc gia tham dự SEA Games 31.)

5. Viet Nam won the most gold medals in athletics, with a total of 16 gold medals.

(Việt Nam giành được nhiều huy chương vàng nhất trong môn điền kinh, với tổng cộng 16 huy chương vàng.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết