8H. Writing

Nguyễn Quốc Đạt

SPEAKING Describe the photo. Have you ever stayed in a youth hostel? How are they different from hotels?

- The picture looks like a typical shared dormitory-style room in a youth hostel. The rooms may be designed to accommodate multiple guests with bunk beds. The design of the beds is uniform to maximize space efficiency, and the room is simple in decoration.

(Hình ảnh trông giống như một phòng kiểu ký túc xá chung điển hình trong ký túc xá dành cho giới trẻ. Các phòng có thể được thiết kế để chứa nhiều khách với giường tầng. Thiết kế của các giường đều thống nhất để tối đa hóa hiệu quả sử dụng không gian và căn phòng được trang trí đơn giản.)

- I have never stayed in a youth hostel before.

(Tôi chưa bao giờ ở trong ký túc xá dành cho thanh niên trước đây.)

- Youth hostels are typically more affordable than hotels and often have shared dormitory-style rooms with bunk beds, as well as private rooms. Youth hostels also tend to have communal spaces such as kitchens, lounges, and outdoor areas, where guests can socialize and meet other travelers. On the other hand, hotels generally offer more privacy and amenities such as room service, housekeeping, and a front desk for 24-hour assistance. Hotels also tend to have more upscale accommodations and amenities, but at a higher price point.

(Ký túc xá dành cho thanh niên thường có giá cả phải chăng hơn so với khách sạn và thường có các phòng kiểu ký túc xá chung với giường tầng, cũng như các phòng riêng. Các ký túc xá dành cho thanh niên cũng có xu hướng có các không gian chung như nhà bếp, sảnh khách và khu vực ngoài trời, nơi khách có thể giao lưu và gặp gỡ những du khách khác. Mặt khác, các khách sạn thường cung cấp nhiều tiện nghi và sự riêng tư hơn như dịch vụ phòng, dịch vụ dọn phòng và quầy lễ tân để được hỗ trợ 24 giờ. Các khách sạn cũng có xu hướng cung cấp nhiều phòng nghỉ và tiện nghi cao cấp hơn, nhưng với mức giá cao hơn.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết