Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài

Minh Le

Số?

Đo phòng học lớp em bằng bước chân.

Một chiều phòng học lớp em dài khoảng  bước chân.

Ng KimAnhh
15 tháng 3 lúc 19:32

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết