Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài

Minh Le

Số?

Đo chiều dài bảng của lớp em bằng sải tay.

Bảng lớp em dài khoảng sải tay

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 18:53

Dài khoảng 4 sải tay

Bình luận (0)
Hải Yến Phan Thị
15 tháng 3 lúc 18:59

4 sair tay

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết